Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 3. neděle postní 20. března 2022

  • Dnes je 3. neděle postní.  Dnešní sbírka je určena na Celostátní setkání mládeže.
  • Minulou neděli se na opravy kostela vybrala částka 15 100 Kč.  Pán Bůh zaplať!
  • V pátek 25.3.  oslavíme slavnost Zvěstování Páně. V tento den papež František podle přání Panny Marie z Fatimy spolu s biskupy celého světa zasvětí Rusko Neposkvrněnému Srdci Mariinu a bude se s celou církvi modlit za mír na Ukrajině
  • Tento týden v pátek 25. 3. začne v našem kostele plánovaná duchovní obnova, kterou povede otec Józef Gruba, pallotin, farář z Fulneku.  V pátek bude v našem kostele mše s kázáním v 8 hodin a  v 17hodin, po ní bude křížová cesta V Marianu bude v pátek mše svatá v Marianu v 18hodin. V sobotu budou mše svaté v našem kostele v 8 hodin, v 10 hodin mše svatá s udílením svátosti nemocných, a navíc ještě večer mše svatá v 18 hodin. V neděli budou mše svaté v 7, 8, 9:30 hodin u Svatého Ducha a 11 v Marianu.  Zpovídat začínáme vždy 20 minut přede mší.  Celý podrobný program duchovní obnovy najdete na nástěnce v předsíní kostela i na naší webové stránce.
  • Za týden bude 4. neděle postní, zvaná Laetare.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185