Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 2. neděle postní 13. března 2022

  • Dnes je 2. neděle postní.  Mešní sbírka je určena na opravy kostela.
  • Během postní doby Vás zveme každý pátek po mši svaté v 1700 hodin na pobožnost křížové cesty.  Vedou ji farní společenství. V pátek 18. března křížovou cestu povede Společenství manželů.
  • Obracíme se na chlapce ze základních i středních škol a vyzýváme je, aby se zapojili do služby při oltáři Pána Ježíše a tím posílili farní skupinu ministrantů.  Prosíme také jejích rodiče, aby jim to umožnili a povzbudili je k účasti na schůzkách, které se konají v  každý pátek v 1600 hodin v hovorně minoritského konventu.  Chtěli bychom již teď začít přípravy slavnostních velikonočních bohoslužeb a také se společně snažit o duchovní vývoj.
  • Slezský německý spolek zve své příznivce z Opavy a okolí na mši svatou v německém jazyce, která se bude slavit v sobotu 19.3. v 1630 v kapli Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici v Opavě.
  • Farnost při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie chystá «Čtení bible v průběhu 24 hodin».  Akce je plánována na pátek 8. dubna 2022 od 1700 hodin.  Do akce se může  zapojit každý.  Podrobné informace najdete na plakátu na nástěnce.
  • Za týden bude 3. neděle postní. Mešní sbírka bude určena na Celostátní setkání mládeže.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V sobotu 19.3. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie i pěstouna Pána Ježíše.          

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185