Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 1. neděle postní 6. března 2022

  • Dnes je 1. neděle postní.
  • Během následujícího týdne nejsou žádné závazné památky.
  • Děkujeme všem, kteří před týdnem přispěli na pomoc obětem útoku Ruska na Ukrajině. Celou vybranou částku jsme předali na tento účel. Pán Bůh zaplať! Prostřednictvím charity můžeme pomáhat Ukrajině mnoha způsoby. Přehled možných způsobů pomoci, včetně přímé pomoci, najdete na webové stránce www.charitaopava.cz.  Za oběti války a za pokoj na Ukrajině se v našem kostele modlíme po každé mši svaté. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím!
  • Jelikož jsme zahájili postní dobu, zveme Vás každý pátek po mši svaté v 17 hodin na pobožnost křížové cesty.  Vedou ji farní společenství, která se nahlásila, za což jsme jim moc vděčni. V pátek 11.3. křížovou cestu povede Sekulární františkánský řád.
  • Za týden bude 2. neděle postní, nedělní sbírka bude určena na opravy kostela.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185