Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 8. neděle v mezidobí 27. února 2022

  • Dnes je 8. neděle v mezidobí. V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině nás Česká biskupská konference vyzývá, abychom podpořili oběti války, proto dnešní sbírka je určena na pomoc Ukrajincům. Prostředky na Ukrajinu doručí Charita ČR.
  • Ve středu 2. března je Popeleční středa, den přísného půstu, jímž začíná postní doba.  Na Popeleční středu se zachovává půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň půst újmy. Při každé mši svaté bude udělován popelec.
  • 3.3. je první čtvrtek v měsíci, kdy se církev modlí za posvěcení svých služebníků, tedy za biskupy a kněze, a také za nová duchovní povolání. Od letošní postní doby chceme tento vzácný zvyk znovu zahájit a pod vedením společenství Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce adorovat (bude to asi půl hodiny) a modlit se zvlášť za kněze a za nová povolání z našich opavských farností. Začínáme tento čtvrtek po mši svaté v 8 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
  • 4.3. je první pátek v měsíci, tedy i příležitost ke svaté zpovědi a příjímání.  Po mši v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a pobožnost k Srdci Ježíšovu. V pátek večer po mši svaté v 17 hodin bude  křížová cesta, kterou povede mládež ze společenství Effatha.
  • 5.3. je první sobota v měsíci, proto mše svatá v 8 hodin bude votivní k Panně Marii a po ní bude následovat výstav Nejsvětější svátosti, patnáctiminutové rozjímání o růžencovém tajemství, zpěvy a modlitba růžence (pět desátků), tedy tak, jak si Matka Boží přála ve fatimských poselstvích.
  • Za týden je 1. neděle postní.
  • Již teď, před začátkem postní doby Vás chceme pozvat na duchovní obnovu, kterou plánujeme na dny 25. až 27. března. Povede ji otec Józef Gruba, pallotin, farář z Fulneku.  Podrobný program najdete na nástěnce.  Upozorňujeme také, že kromě řádných mší svatých s přednáškami bude v sobotu 26. 3. dodatečná mše svatá v 10 hodin, na ni zveme zvlášť lidi nemocné nebo v pokročilém věku, tedy ty, kteří by měli zájem o přijeti svátosti pomazání nemocných.
  • Všech se nás dotýká válka, která vypukla na Ukrajině.  Proto připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu. Papež František říká: "Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den půstu za mír.  Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se.  Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím!"  V našem kostele se za pokoj na Ukrajině modlíme příslušné modlitby po každé mši svaté.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185