Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 5. neděle 6. února 2022

  • Dnes je 5. neděle v mezidobí.
  • Děkujeme všem, kdo nám minulý čtvrtek pomohli odzdobit stromky a uklízet kostel.  Pán Bůh zaplať!
  • Již teď Vám chceme oznámit, že duchovní obnovu v postní době plánujeme na dny 25.až 27. března a povede ji otec Josef Gruba, pallotin, farář z Fulneku.  Podrobný program bude na nástěnce.  Upozorňujeme, že kromě řádných mší svatých s přednáškami bude v sobotu 26. 3. dodatečná mše svatá v 10 hodin, na ni zveme zvlášť lidi nemocné nebo v pokročilém věku, tedy ty kteří by  by měli zájem o přijeti svátosti pomazání nemocných.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 7.2. památku svaté Kolety z Corbie, panny,
  • ve čtvrtek 10.2. památku svaté Scholastiky, panny,
  • v pátek 11.2. památku Panny Marie Lurdské. Je to též světový den nemocných, při této příležitosti jsme zváni k modlitbě za nemocné a za zdravotníky.
  • Za týden je 6. neděle v mezidobí. Mešní sbírka bude určena na opravy kostela.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185