Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 4. neděle v mezidobí 30. ledna 2022

  • Dnes je 4. neděle v mezidobí.
  • Končí období vánoční výzdoby kostela a dnes je poslední neděle, kdy se ještě můžete podívat na náš betlém. Ve čtvrtek plánujeme po ranní mši odzdobit stromky a v pátek uklízet kostel. Pán Bůh zaplať každému, kdo nám v tom pomůže.
  • Srdečně zveme mladé kluky ze základních a středních škol na setkání ministrantů, které se koná v každý pátek v 16 hodin v hovorně minoritského konventu. Budeme rádi, jestli se budou chtít duchovně formovat a prospívat naší farnosti službou při mši svaté, a to již v době Velikonoc.
  • Ve dnech 25. - 27. února bude v prostorech našeho konventu probíhat duchovní obnova pro mladé muže do 40 let na téma: «Základy jak dobře prožít postní dobu.» Zájemci se mohou přihlásit u místních bratří nebo prostřednictvím webové stránky "minorite.cz". Podrobné informace najdete na nástěnce.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 31.1. památku sv. Jana Boska, kněze,
  • ve středu 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu, tradičně zvaný Hromnice. Proto na začátku mše svaté v 8 a 17 hodin budeme žehnat svíce. (Prosíme přineste si s sebou vlastní svíci). Tento den je zároveň slaven jako Den zasvěceného života, kdy se modlíme jednak za řeholní osoby, působící mezi námi, jednak za nová povolání do mužských i ženských řádů.
  • Ve čtvrtek 3.2. oslavíme památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mších svatých na jeho přímluvu budeme dávat požehnání a se modlit za záchranu od krčních nemocí.
  • 4.2. je první pátek v měsíci, tedy i příležitost ke svaté zpovědi a příjímání. Po mši v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Srdci Ježíšovu.
  • 5.2. je první sobota v měsíci, proto mše svatá v 8 hodin bude votivní k Panně Marii a po ní bude následovat výstav Nejsvětější svatosti, patnáctiminutové rozjímání o růžencovém tajemství, zpěvy a modlitba růžence (pět desátků), tedy tak, jak si Matka Boží přála ve fatimských poselstvích.
  • Za týden bude 5. neděle v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185