Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 2. neděle po Narození Páně 2. ledna 2022

  • Dnes je 2. neděle po Narození Páně.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 3.1. památku Nejsvětějšího jména Ježíš,
  • ve čtvrtek 6.1slavnost Zjevení Páně, tradičně nazývanou svátek Tří Králů. Je to doporučený svátek, mše svatá v našem kostele bude v 8 a 17 hodin.  Po každé mši budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu:  voda slouží k pokropení bytů, kadidlo na okouření, křída pro napsání nápisu na dveře: C+M+B+2021 – latinsky Christus Masionem Benedicat, tj. "ať Kristus žehná tomuto domu".
    Po večerní mši svaté Vás zveme na společné koledování u jesliček, které povede mládežnické společenství «EFFATA».
  • Pátek 7.1. je první pátek v měsíci. Po ranní mši svaté bude výstav Svátosti oltářní a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Příští neděli 10.1. oslavíme svátek Křtu Páně. V liturgii je to poslední den vánoční doby, po níž následuje liturgické mezidobí.  Je to také druhá neděle v měsíci, proto mešní sbírka bude určena na opravy kostela.  Po mši svaté v 930 Vás zveme na společné koledování u jesliček, které povede náš chámový sbor pod vedením pana Jiřího Horáka.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185