Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky svátku Svaté rodiny 26. prosince 2021

  • Dnes je 1. neděle vánoční a svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.  Při mších svatých v 800 a 930 manželé obnovili manželské sliby.
  • Díky Boží prozřetelnosti a spolupráci početných pomocníků můžeme letos krásně slavit Vánoce. Jako farní rodina jsme velmi vděční všem, kdo se jakýmkoliv způsobem přidali k této oslavě.  Jedná se o ty, kdo přichystali kostel: tedy přivezli z lesa a nazdobili stromky, a také postavili betlém, okrášlili oltáře a nakonec uklízeli kostel.  Pán Bůh zaplať všem, kdo se zapojili do bohoslužeb, tedy panu kostelníku Michalovi, varhaníkům, zpěvákům a ministrantům.  Zvláštní patří dík duchovním otcům, farním pastýřům, kteří přispěli k přípravě našich duchovních chrámů, totiž našich srdci, svátostným rozhřešením.  Ať nám teď požehnání Božího Dítěte pomůže ukončit minulý rok a vejít do nového.

V tomto týdnu oslavíme:

  • v pondělí 27.12. svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty,
  • v úterý 28.12. Svatých Mláďátek, mučedníků,
  • v pátek 31.12. – poslední den občanského roku 2021. V 17 hodin bude mše na poděkování za minulý rok a po ní krátká pobožnost před Nejsvětější svátostí. V pátek 31.12. se vracíme k pravidelné zpovědní službě, tedy vždy 20 minut před začátkem mše svaté.
  • V sobotu 1.1. oslavíme Nový rok a slavnost Panny Marie, Matky Boží. Mše budou podle nedělního pořádku, tedy v 7:00, 8:00, 9:30 a v Marianu v 11 hodin. Je to zároveň první sobota v lednu, proto jako každý měsíc při mši svaté v 8 hodin bude patnáctiminutové rozjímání o růžencovém tajemství, tedy podle toho, co si Panna Maria přála při zjeveních ve Fatimě, a po mši bude výstav Nejsvětější svátosti a modlitba růžence (pět desátků).
  • Za týden 2.1. bude 1. neděle vánoční.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185