Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 4. neděle adventní 19. prosince 2021

  • Dnes je 4. neděle adventní. Mešní sbírka je dnes biskupstvím určena na dostavbu komunitního centra ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Opavští skauti  dnes přinesli Betlémské světlo pokoje, které si zájemci, pokud si přinesou svou svíci, budou moci převzít a odnést do svých domovů.  Skauti též mohou světlo osobně roznést 23. prosince těm, kdo se přihlásí na mailovou adresu nebo telefonní číslo umístěné na nástěnce v předsíni kostela.

  • Děkujeme všem, kteří  minulou neděli přispěli do sbírky na opravy kostela. Vybrala se částka 19.900 Kč. Pán Bůh zaplať!

  • Předvánoční zpověď bude probíhat takto: v pondělí ráno od 740;  v úterý, ve středu a ve čtvrtek ráno od 740 až 830 a večer od 1640 až 1730.

  • V pátek  24.12. na Štědrý den bude ranní mše svatá v 8 hodin. Na Štědrý večer  (vigilie slavnosti narození Páně) Vás zveme na mši pro rodiny z dět­mi v 1530, pro dospělé ve 21 hodin. V Marianu bude mše svatá také ve 21 hodin.

  • V sobotu 25.12. je Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně. Mše svaté zde budou v 700, 800, 930, v Marianu v 11 hodin.

  • Za týden 26.12. je 1. vánoční neděle a svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při této příležitosti zveme manžele, aby během mší v 800 a 930 obnovili své manželské sliby.  Po mši svaté v 930 Vás zveme na společné koledování u jesliček.

  • O Vánocích, tedy od pátku do čtvrtku 30. prosince, se zpovídat nebude.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185