Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 1. neděle adventní 28. listopadu 2021

  • Dnes je 1. neděle adventní, proto při mších svatých v 700 i v 930 žehnáme adventní věnce a v týdnu před mší svatou v 8 hodin bude rorátní průvod se světly.
  • Zítra 29. listopadu při mši svaté v 8 hodin začneme devítidenní přípravu (novénu) před slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie. V prožívání této novény nás doprovodí náš svatý minoritský spolubratr Maxmilián Kolbe, neúnavný misionář, ctitel Panny Marie Neposkvrněné a mučedník z Osvětimi.  Nabízíme Vám, abyste využili novénu jako příležitost k osobní adventní duchovní obnově, včetně předvánoční zpovědi.
  • Protože se blíží slavnost Narození Páně, prosíme naše milé farníky a přátele, aby se podle svých možností zapojili do pomoci při přípravě vánoční výzdoby našeho kostela.  Jedná se o přivezení, postavení a nazdobení vánočních stromků a betléma.  Bylo by dobré, aby se zájemci přihlásili, nejlépe do 5. prosince, v sakristii.  Pak 12. prosince bychom si mohli spolu naplánovat a rozdělit práce. Děkujeme za Vaši obětavost.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 29.11. svátek Všech svatých serafinského řádu
  • Ve středu 30.11.  svátek sv. Ondřeje, apoštola
  • V pátek 3.12.  památku sv. Františka Xaverského, kněze. Protože je to první pátek v měsíci, bude po mši svaté v 8 hodin a mariánské modlitbě výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Srdci Ježíšovu.
  • Dne 4.12. je první sobota v měsíci, proto mše svatá v 8 hodin bude votivní k Panně Marii a po ní výstav Nejsvětější svátosti, patnáctiminutové rozjímání o růžencovém tajemství, zpěvy a modlitba růžence (pět desátků), tedy tak, jak si Matka Boží přála ve fatimských poselstvích.
  • Za týden bude 2. neděle adventní.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185