Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky ze Slavnosti Ježíše Krista Krále 21. listopadu 2021

  • Dnes je svátek Krista Krále a poslední neděle v mezidobí.  Minulou neděli jsme na opravy kostela vybrali částku 18.200 Kč.  Pán Bůh zaplať za každý Váš příspěvek, obětovaný na tento účel.
  • Za týden v pondělí 29. listopadu při mši svaté v 8 hodin začneme devítidenní přípravu (novénu) před slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie.  Plánujeme, že v prožívaní této novény nás doprovodí náš svatý minoritský spolubratr Maxmilián Kolbe, neúnavný misionář, ctitel Panny Marie Neposkvrněné a mučedník z Osvětimi.  Proto Vám nabízíme, abyste využili novénu jako příležitost k osobní adventní duchovní obnově, včetně předvánoční zpovědi.
  • Protože se blíží slavnost Narození Páně, prosíme naše milé farníky a přátele, aby se podle svých možností zapojili do pomoci při přípravě vánoční výzdoby našeho kostela.  Jedná se o přivezení, postavení a nazdobení vánočních stromků a betléma.  Bylo by dobré, aby se zájemci přihlásili, nejlépe do 5. prosince, v sakristii.  Pak 12. prosince bychom si mohli spolu naplánovat a rozdělit práce.  Těšíme se již na Vaši obětavost.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 21.11.  památku sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky církevní hudby,
  • ve středu 24.11.  památku sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků,
  • v pátek 26.11. památku sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze,
  • v sobotu 27.11. památku sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze.
  • Za týden bude 1. neděle adventní, proto při mších svatých v 700 a v 930 požehnáme adventní věnce.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185