Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 33. neděle v mezidobí 13. listopadu 2021

  • Dnes je 33. neděle v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravy kostela. Pán Bůh Vám zaplať za každou částku na tento účel darovanou při sbírce nebo též převedenou na farní učet.
  • Ve středu 17. listopadu v 15:30  v našem dosavadním  filiálním kostele svatých Janů odslouží mši svatou apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David, po mši proběhne podpis darovací smlouvy, kterou přejde vlastnictví kostela z farnosti Svatého Ducha na spolek "Kostel svatých Janů" z. s. Vzniklé iniciativě přejeme hodně Božího požehnání ve snaze o zachránění tohoto opavského chrámu.
  • V sobotu 20. listopadu v rámci "Cecíliina dne" zveme na setkání v 10 hodin všechny, kdo jsou jakýmkoliv způsobem zapojeni do hudební služby v naší farnosti - tedy v kostele Svatého Ducha i v Marianu - varhaníky, členy sborů a schol. Chceme takto společně sdílet své zkušenosti a plány.
  • V sakristii je možné objednávat úmysly mších svatých na rok 2022.
  • Klub svaté Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava Vás zve na přednášku P. Jana Larische, Th.D. na téma Život a dílo olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Přednáška se uskuteční v úterý 16.11. v 16 hodin v Pastoračním středisku minoritského kláštera.
  • Zároveň Vás zveme na duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 27.11.2021 v Marianu na téma: Svatý Josef - inspirace pro skrytý život s Kristem. Obnovu povede P. Vojtěch Janšta, Th.D. Zahájení v 8:15, bližží informace na plakátcích.

V tomto týdnu oslavíme:

  • Ve středu 17.11. svátek svaté Alžběty Uherské, patronky třetího řádu svatého Františka z Assisi. Je to zároveň státní svátek, výročí Sametové revoluce.
  • Za týden bude slavnost Ježíše Krista Krále.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185