Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 32. neděle v mezidobí 7. 11. 2021

  • Dnes je 32. neděle v mezidobí.
  • Příští neděle je 33. v mezidobí. Mešní sbírka bude určena na opravy kostela.
  • Od zítřka (pondělí 8.11.) si zájemci již mohou v sakristii objednávat úmysly mších svatých na rok 2022.
  • Při příležitostí blížící se liturgické památky svaté Cecílie chceme pozvat na setkání všechny, kdo jsou jakýmkoliv způsobem zapojeni do hudební služby v naší farnosti - tedy v kostele Svatého Ducha i v Marianu - varhaníky, členy sborů a schol. Chceme takto společně sdílet své zkušenosti a plány. "Cecíliin den" proběhne v sobotu 20. listopadu od 10 hodin v pastoračním středisku.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 8.11. památku blahoslaveného Jana z Dunsu;
  • v úterý 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky;
  • ve středu 10.11. památku svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve;
  • ve čtvrtek 11.11. památku svatého Martina, biskupa;
  • v pátek 12.11. památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka;
  • v sobotu 13.11. – památku sv. Anežky České, panny.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185