Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 31. neděle v mezidobí 31.10. 2021

  • Dnes je 31. neděle v mezidobí.  Na mši v 9:30 šest dětí z naší farnosti poprvé přijme Nejsvětější svátost oltářní – proto svěřujeme do Vašich modliteb jak děti, tak jejich rodiče i paní katechetku.

V tomto týdnu oslavíme:

  • v pondělí 1.11. slavnost Všech svatých;
  • v úterý 2.11.  Vzpomínku na všechny věrné zemřelé;
  • ve středu 3.11.  Vzpomínku na všechny zemřelé serafínského řádu;
  • ve čtvrtek 4.11.  památku sv. Karla Boromejského, biskupa.
  • 5.11. je první pátek v měsíci, tedy po mši svaté v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Srdci Ježíšovu.
  • 6.11. je první sobota v měsíci, proto mše svatá v 8 hodin bude votivní k Panně Marii a po ní výstav Nejsvětější svatosti, patnáctiminutové rozjímání o růžencovém tajemství, zpěvy a modlitba růžence (pět desátků), tedy tak, jak si Matka Boží přála ve fatimských poselstvích.  Po pobožnosti Vám v hovorně rádi nabídneme malé občerstvení.
  • Příští neděle je 32. v mezidobí. V tento den se bude v 15 hodin na Městském hřbitově v Opavě konat Dušičková pobožnost.
  • Připomínáme, že o slavnosti Všech svatých a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (tzv. dušičky), může každý věřící při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci.  Kromě tří obvyklých podmínek (stav milosti posvěcující, svátostné přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je ještě podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela "Věřím" a "Otče náš".  Podobně i ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno denně získat, po splnění těchto podmínek, plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.  V našem kostele se zpovídá vždy 20 minut před každou mší svatou.  1. a 2. listopadu mše svaté budou v 8 a 17 hodin.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185