Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 30. neděle v mezidobí 24.10.2021

  • Dnes je 30. neděle v mezidobí.  Dnes je mešní sbírka určena na misie.
  • Připomínáme, že v sobotu 30. října proběhne v noci změna času na zimní – hodinky si posuneme o hodinu zpět.
  • Blíží se slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (tzv. dušičky), kdy může každý věřící při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci.   Kromě tří obvyklých podmínek (stav milosti posvěcující, svátostné přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je ještě podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela "Věřím" a "Otče náš". 1. a 2. listopadu budou mše svaté v 8 a v 17 hodin.  Ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno denně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci za splnění shora uvedených podmínek, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.  V našem kostele se zpovídá vždy 20 minut před každou mší svatou.

V tomto týdnu ještě oslavíme:

  • v pondělí 25.10.  slavnost výročí posvěcení našeho kostela;
  • ve čtvrtek 28.10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Zároveň je to statní svátek Vzniku Československé republiky;
  • za týden bude 31. neděle v mezidobí. V tento den na mši v 930 šest dětí z naší farnosti poprvé přijme Nejsvětější svátost oltářní – proto svěřujeme do Vašich modliteb jak děti, tak jejich rodiče i paní katechetku.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185