Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 26. neděle v mezidobí 26. září 2021

  • Dnes je 26. neděle v mezidobí.
  • Ode dneška vždy po nedělní mši v 9:30 v hovorně našeho kláštera (v přízemí) Vás uvítá Farní KAFÁRNA. Přijďte si tedy sednout, setkat se a popovídat si. V KAFÁRNĚ si můžete dát dobrou kávu či čaj a děti si mohou dát něco osvěžujícího. Budeme rádi, když budete moci za kávu věnovat dobrovolný příspěvek, abychom pokryli náklady na provoz a případně mohli rozšířit naši nabídku. Těšíme se na Vás!

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 27.9. památku sv. Vincence z Paula, kněze.
  • V úterý 28.9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.
  • Ve středu 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
  • Ve čtvrtek 30.9. památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
  • V pátek 1.10. památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Je to první pátek v měsíci, a proto po ranní mši bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a pobožnost k Srdci Ježíšovu. Jako obvykle přede mšemi bude i příležitost ke svátostné zpovědi.
  • V sobotu 2.10. oslavíme památku svatých Andělů strážných. V tento den ráno v 8 hodin chceme v našem kostele zahájit pobožnost prvních sobot. Podobně jako jsou první pátky v měsíci zaměřeny na Nejsvětější Srdce Ježíšovo, a jejich cílem je přinést smír za hříchy proti Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci, slavením prvních sobot v měsíci chceme přinést smír za hříchy proti Srdci Mariinu, což si ve fatimských poselstvích Matka Boží přála.
  • Za týden, 3.10., bude 27. neděle v mezidobí. V tuto neděli večer v 17 hodin budeme jako františkánská rodina slavit TRANSITUS, tedy slavnou památku blaženého přechodu sv. Františka z tohotosvěta do věčnosti. Samotnou slavnost Serafinského otce Františka oslavíme v pondělí 4. října ranní mší v 8 hodin a slavnostní večerní mší v 17 hodin.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185