Titulní foto
Neděle 2.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 23. neděle v mezidobí 5.9.2021

  • Dnes je 23. neděle v mezidobí.
  • Ve středu 8.9. oslavíme svátek Narození Panny Marie.
  • Dnes po mši v 930 začíná první setkání zájemců o svátost biřmování.  Příprava bude probíhat formou týdenních schůzek v našem pastoračním středisku vždy v neděli.
  • Výuka náboženství v novém školním roce bude v naší farnosti zahájena zítra odpoledne.  Podrobný rozpis setkání najdete na nástěnce v předsíni kostela i na farním webu.
  • Na začátku školního roku bychom chtěli v naší farnosti obnovit dětské a mládežnické skupiny.  Rádi přivítáme nové kandidátky do scholy a kandidáty k ministrantské službě.  Tyto skupiny se obvykle setkávají  každý pátek v 16 hodin.
  • V sobotu 11.9. odpoledne nás bratři minorité zvou na Cvilín, na pouť před svátkem Povýšení Svatého Kříže a slavností Panny Marie Sedmibolestné.  Začne v 17 hod. pobožností křížové cesty a mší svatou, pak bude další program, o němž se dočtete na plakátu v předsíní kostela a na farní webové stránce.
  • Za týden na nedělní mší v 930 budeme dětem žehnat aktovky a školní pomůcky. Rádi požehnáme i ty elektronické (notebooky apod.).  Proto si je mladší i starší žáci mohou donést do kostela Budeme se spolu modlit za Boží požehnání v novém školním roce.
  • Za týden bude 24. neděle v mezidobí. Mešní sbírka bude určena na další opravy kostela.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185