Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 22. neděle v mezidobí 29. srpna 2021

  • Dnes je 22. neděle v mezidobí.
  • Za týden (v neděli 5.8.) po mši v 9:30 začíná první setkání přípravy na svátost biřmování. Příprava bude probíhat formou týdenních schůzek. Tento týden ještě čekáme na přihlášky mladých i dospělých, kteří by se chtěli vzdělávat ve víře a po Velikonocích přistoupit ke svátosti biřmování.
  • Výuka náboženství v novém školním roce  bude  v naší farnosti zahájena v pondělí 6. září. Těšíme se, že děti, které náboženství navštěvovaly v minulém školním roce, budou pokračovat ve výuce i v roce letošním. Moc rádi mezi sebou uvítáme také nové kamarády a kamarádky. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii, nebo v 1. hodině náboženství. Výuka bude opět probíhat v našem pastoračním středisku vždy v pondělí. Podrobný rozpis výuky najdete na nástěnce v předsíni kostela i na farním webu.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pátek 3.9. památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Zároveň je to první pátek v měsíci.
  • Příští sobota je první v měsíci.
  • Za týden bude 22. neděle v mezidobí. V tuto neděli na mši svaté  v 9:30 slavnostně vstoupíme do nového pastoračního roku a budeme Boha prosit o dary Ducha Svatého.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185