Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 21. neděle v mezidobí 22. srpna 2021

  • Dnes je 21. neděle v mezidobí.
  • Výuka náboženství v naší farnosti bude letos zahájena v pondělí 6. září. Těšíme se, že všechny děti, které náboženství navštěvovaly v minulém školním roce, budou pokračovat ve výuce i v roce letošním. Moc rádi mezi sebou uvítáme také nové kamarády a kamará­dky.  Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii, nebo v 1. ho­dině náboženství.  Výuka bude opět probíhat v našem pas­toračním středisku vždy v pondělí.  Podrobný rozpis výuky najdete na nástěnce v předsíni kostela i na farním webu.
  • Do konce srpna přijímáme přihlášky zájemců o biřmování.
  • Všem Vám přejeme požehnaný čas přípravy na nový školní rok.

V tomto týdnu oslavíme:

  • v úterý 24. 8 svátek sv. Bartoloměje, apoštola,
  • ve středu 25. 8 . památku sv. Ludvíka IX., krále, patrona III. františkánského řádu,
  • v pátek 27. 8. památku sv. Moniky,
  • v sobotu 29. 8. památku sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
  • Příští neděle je 22. v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185