Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 20. neděle v mezidobí 15. srpna 2021

  • Dnes je slavnost Nanebevzetí Panny Marie a 20. neděle v mezidobí.  Minulou neděli jsme na další opravy kostela vybrali částku 23.900 Kč.  Všem dobrodincům jsme velmi vděční:  Pán Bůh zaplať!
  • Rodiče mohou pro své děti přihlášky do výuky náboženství vyzvednout jak v sakristii, tak na webové stránce farnosti.  Vyplněné je pak odevzdejte v sakristii nebo  vhoďte do farní poštovní schránky.  Na nástěnce v předsíní i na webu najdete podrobné informace.
  • Stejně ještě do konce srpna čekáme na přihlášky jak mladých, tak dospělých zájemců o svátost biřmování.
  • Všem Vám přejeme požehnaný čas prázdnin a odpočinku a přípravy na nový školní rok.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pátek 20.8. –  památku sv. Bernarda, opata a učitele církve;
  • v sobotu 14.8. – památku sv. Pia X., papeže.
  • Za týden bude 21. neděle v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185