Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 19. neděle v mezidobí 8.srpna 2021

 • Dnes je 19. neděle v mezidobí. Mešní sbírka je dnes určena na další opravy kostela. Za všechny příspěvky jsme Vám moc vděční.
 • Jednota Orel Vás zve na tradiční pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční v neděli 22.8. Zájemci podrobný program a kontakt na organizátory najdou na plakátcích.
 • Blíží se nový školný rok. Proto rodiče již můžou přihlášky do výuky náboženství pro své děti vyzvednout v sakristii nebo na naší webové stránce. Na nástěnce v předsíní i na webu najdete ostatní podrobné informace.
 • Chceme připomenout, že po Velikonocích bude v naší farnosti po mnoha letech možnost přijmout svátost biřmování. Chceme povzbudit zájemce, aby se přihlásili. Svátost je určena všem dospělým křesťanům. Mladým lidem, ale i starším, kteří z nějakého důvodu svátost ještě nepřijali. Příprava začne od září.
 • Všem Vám přejeme požehnaný další čas prázdnin a odpočinku.

V tomto týdnu oslavíme:

 • v pondělí 9.8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy,
 • v úterý 10.8. – svátek sv. Vavřince, mučedníka,
 • ve středu 11.8. – svátek sv. Kláry z Assisi, panny,
 • v pátek 13.8. je fatimský den. V 16:15 bude růženec, v 17 hodin mše svatá a po ní mariánský průvod.
 • V sobotu 14.8. je svátek sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. V tento den Vás zveme na Cvílin u Krnova na Maxmiliánovskou pouť, která značne v 11 hodin křížovou cestou, pak v poledne bude mše a následuje odpolední program – podrobné informace najdete na nástěnce v předsíní kostela.
 • Za týden bude slavnost Nanebevzetí Panny Marie a 20. neděle v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185