Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 18. neděle v mezidobí 1. srpna 2021

  • Dnes je 18. neděle v mezidobí.
  • Zítra 2.8. v našem kostele budeme slavit tradiční františkán­skou slavnost Panny Marie andělské a pouť Porciunkule s možností získání plnomocných odpustků. V tento den mše budou v 700, 800, 930 a 1700 hodin.
  • Večer v 18 hodin Vás všechny zveme do minoritské zahrady za kostelem na poutní občerstvení u ohně.  Bude zajištěn chléb a něco k opečení, také nealko nápoje. Můžete si donést něco dobrého k snědku a na sezení piknikovou deku.
  • Milí farníci, díky Vaší finanční pomoci během posledních čtyř let se nám podařilo udělat mnoho oprav v našem kostele. Jsou to: namontování dvou nových oken v zákristii, nové omítky a vymalování zpovědní chodby, namontování nové­ho okna tamtéž, oprava předsíně kostela, nové osvětlení a nové nástěnky v předsíni kostela, oprava opěrných pilířů a zdí kostela, oprava střechy na zimní kapli, oprava oken v pře­sbytáři, nové osvětlení v kostele, a naposled i malování celé­ho presbytáře, které stálo 860 000 Kč, z toho 500 000 Kč přispěla provincie minoritů v ČR a 360 000 Kč bylo uhrazeno ze sbírek a darů, za ně jsme Vám vděčni.  V příštím roce plánujeme opravu deseti oken v hlavní lodi a nové omítky na venkovní boční zdi.  Tyto práce budou stát 1 200 000 Kč.  Pro­to Vás pokorně prosíme o další finanční pomoc pro realizaci tohoto projektu.
  • Všem Vám přejeme požehnaný čas prázdnin a odpočinku.

V tomto týdnu ještě oslavíme:

  • ve středu 4. 8. památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
  • V pátek 4.8. svátek Proměnění Páně
  • Za týden bude 19. neděle v mezidobí, mešní sbírka bude určena na opravy kostela.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185