Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 17. neděle v mezidobí 25. července 2021

  • Dnes je 17. neděle v mezidobí.
  • V pondělí 2. srpna v našem kostele jako každý rok oslavíme tradiční františkánskou pouť Porciunkule s možností získání plnomocných odpustků. Je to sice všední den, ale mše svaté budou v 7, 8, 9:30 hodin a v 17 hodin.
  • Milost spásy, započatá svátostí křtu, nás každého vybízí k dalšímu růstu ve víře a k duchovnímu vývoji.  Dobrou  příležitostí k tomu je biřmování, svátost křesťanské dospělosti, kdy dostáváme plnost darů Ducha Svatého pro život časný i vě­čný.  Osoby, které by měly zájem o tuto svátost, ať se neprodleně přihlásí osobně nebo mailem. Přípravu plánujeme začít od 5. září.
  • Všem Vám přejeme požehnané prázdniny, krásné výlety a odpočinek.  Letní pořádek bohoslužeb je v našem kostele i v Marianu stejný jako během celého roku.

V tomto týdnu oslavíme:

  • v pondělí 26.7. památku sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů a rodičů Panny Marie,
  • v  úterý 27.7. – památku sv. Gorazda a druhů,
  • ve čtvrtek 29.7. – památku sv. Marty, Marie a Lazara,
  • v sobotu 31.7. – svátek sv. Ignáce z Loyoly, kněze,
  • za týden bude 18. neděle v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185