Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 11. neděle v mezidobí 13. června 2021

 

  • Dnes je 11. neděle v mezidobí.  Dnešní sbírka je určena na opravy našeho kostela.
  • V pondělí 14.6. oslavíme svátek svatého Antonína Paduánského, přeložený z dneška. Na tuto oslavu jsme se chystali novénou devíti úterků a teď spolu s mnohými ctiteli a přáteli minoritského charizmatu celou tuto dobu přípravy dovr­šíme zítřejší mší svatou v 8 hodin a  po ní následující modlitbou na přímluvu toho velmi uctívaného světce.
  • V sobotu 19.6. ve 14 hodin bude v našem kostele sloužena dodatečná zádušní mše svatá za zemřelou manželku našeho bývalého varhaníka, paní Ludmilu Zábranskou. Téhož dne proběhne také uložení urny do rodinného hrobu.
  • V červnu, měsíci tradičně zasvěceném Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, Vás zveme na pobožnost s litanií, která se koná od úterý do pátku po večerní mší svaté.
  • Za týden bude 12. neděle v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185