Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky slavnosti Nejsvětější Trojice 30. května 2021

  • Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice a začátek 9. týdne v mezidobí.
  • Děkujeme všem, kteří jste svou službou a oběťmi přispěli k přípravě a oslavě našeho svatodušního svátku a farní pouti: panu jáhnovi, panu kostelníkovi, ministrantům, varhaníkům, schole, osobám uklízejícím kostel, rodinám chystajícím a rozdělujícím krabičky se skvělými zákusky. Pán Bůh Vám zaplať.
  • Začíná červen, měsíc tradičně zasvěcený úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Proto se v našem kostele bude konat pobožnost k uctění Srdce Páně vždy od úterý do pátku po večerní mši svaté.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 31.5. svátek Navštívení Panny Marie. Po ranní mši bude poslední májová pobožnost.
  • V úterý 1.6.  památku sv. Justina, mučedníka. V tento den Vás po mši v 8 hodin zveme na úterní pobožnost s novénovou modlitbou na přímluvu svatého Antonína Paduánského.
  • Ve čtvrtek 3.6. slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně.
  • V pátek 4.6. první pátek v měsíci.
  • V sobotu 5.6. památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
  • Příští neděle bude 10. v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185