Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky slavnosti Seslání Ducha Svatého 23.května 2021

  • Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého, poslední den velikonočního období a  poutní svátek našeho minoritského kostela i celé farní rodiny. Slavnostní mši v 9:30 bude sloužit otec Piotr Pawlik, provinciál bratří minoritů v ČR.
  • Z důvodu pandemických opatření, sice už částečně rozvolněných, rozhodli jsme se oslavit náš farní svátek ještě omezeným způsobem, ale s radostí a vděčností Pánu Bohu a Vám všem. Proto dnes po mších svatých Vám u vchodu kostela nabídnou naši farníci malé poutní občerstvení.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 24.5. památku Panny Marie, Matky církve.
  • V úterý 25.5. svátek posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi. V tento den Vás po mši v 8 hodin zveme na úterní pobožnost s novénovou modlitbou na přímluvu svatého Antonína Paduánského.
  • Ve středu 26.5. památku sv. Filipa Neriho, kněze.
  • Ve čtvrtek 27.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
  • Za týden bude slavnost Nejsvětější Trojice.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185