Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 7. neděle velikonoční 16.května

 • Dnes je 7. neděle velikonoční. Před týdnem jsme na opravy kostela vybrali 23 100 Kč. Pán Bůh Vám zaplať!
 • Dnešní sbírka je biskupstvím určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Od minulého pátku pokračujeme devítidenní přípravou na Slavnost Seslání Ducha Svatého. Příslušné modlitby novény se modlíme na závěr mší svatých. Odkaz na texty novény najdete také na této webové stránce, viz níže.
 • V tomto týdnu oslavíme:
  • V pondělí 17. 5. památku sv. Paschala z Baylonu, řeholníka
  • V úterý 18. 5. památku sv. Felixe z Cantalice, řeholníka. Tento den bude po mši v 8 hodin úterní pobožnost s novénovou modlitbou na přímluvu svatého Antonína P.
  • Ve čtvrtek 20. 5. památku sv. Bernardina ze Sieny, kněze.
 • Za týden bude Slavnost Seslání Ducha Svatého, což je poutní den našeho kostela i celé farní rodiny. Na tuto slavnost jste všichni zváni. 
  • V sobotu večer začneme v 19:30 bohoslužbou. Svatodušní vigilie bude s dodatečnými čteními a adorací k Nejsvětější svátosti, s litanií a prosbami o dary Ducha Svatého.
  • V Boží hod Svatodušní budou mše svaté v 7:00, 8:00 a slavnostní mše v 9:30, kterou bude sloužit o. Piotr Pawlik, provinciál bratři minoritů v ČR.
  • Po mších Vám u vchodu kostela nabídnou naší farníci malé poutní občerstvení.
  • V Marianu mše svatá bude jako obvykle v 11 hodin.
 • Májové pobožnosti se konají v pondělí a v sobotu po mši svaté v 8h a od úterý do pátku po mši svaté v 17h.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do Živého růžence. Rádi přivítáme i další zájemce. Můžete se nahlásit osobně, telefonicky na 739 086 830 nebo na email opava@minorite.cz.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185