Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Dopis provinciála české provincie minoritů o. Piotra Pawlika ke 4. neděli velikonoční

Bratři a sestry,

na tuto velikonoční neděli, nazvanou Neděle Dobrého pastýře, bych rád promluvil ke všem těm, kteří se modlí v našich klášterních kostelích. Prosím věnujte pozornost tomu, abyste se modlili za nová povolání do naší minoritské provincie. Vidím tuto záležitost jako důležitou a naléhavou.

Jsme si vědomi, že v našich klášterech je nás málo. Rádi bychom se chopili služby na mnoha úrovních církevního života v ČR. Bohužel stále nejsou nová povolání. V současné době máme jen dva bohoslovce, kteří se připravují na kněžství a jednoho bratra na formaci jako řeholního bratra.

Vraťme se, prosím, k neustálé modlitbě za povolání v každé z našich farností, v modlitebních společenstvích a především v každé rodině.

Drazí rodiče, modlete se se svými dětmi, aby rozeznali a objevili jejich povolání k manželství, práci a možná i kněžství a řeholnímu životu. Tato modlitba je koneckonců pro jejich blaho, pro dobro církve a lidské společnosti.

Od neděle Dobrého pastýře se začněme modlit v našich minoritských klášterech a kostelích za nová povolání. Ať se vrátí tradice modlitby za povolání v první čtvrtky měsíce (pokud ještě není).

Pokud jde o povolání, je kromě modlitby důležité také rozlišování. Ve farnostech, v modlitebních skupinách a při liturgické službě u oltáře je dobré vytvářet takové prostředí, které pomáhá rozlišovat povolání.

Posledním, ale ne méně důležitým prvkem, je svědectví o krásném kněžském a minoritském životě mezi námi minority. Ujišťujeme vás o našich modlitbách.

 

o. Piotr Pawlik, provinciál

V Brně, 23. dubna 2021

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185