Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky neděle Zmrtvýchvstání Páně 4. dubna 2021

  • Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, kterou končí svaté triduum a začíná Velikonoční oktáv.  Dnes a zítra, na Velikonoční pondělí, se mše svaté se slouží podle nedělního pořádku.
  • Od Velkého pátku v našem kostele prožíváme také novénu před svátkem Božího milosrdenství.  Příslušné modlitby s korunkou se modlíme každý den po mši v 8 hodin.  Zítra nebo během tohoto týdne můžete přinášet kartónové pokladničky s postní almužnou. Za tento charitní dar, který předáme na dobře úmysly, jsme vám moc vděční.
  • Za týden 2. nedělí velikonoční končí velikonoční oktáv. Je to svátek Božího milosrdenství, a proto po mši v 8 hodin se ještě naposledy pomodlíme korunku.                                         
    Jelikož je příští neděle druhá v měsíci, bude sbírka určena na nutné opravy kostela; letos bychom chtěli restaurovat interiér (presbytář), což nás bude stát kolem 1 000 000 Kč. Nemáme k tomu žádnou externí dotaci, proto spoléháme jenom na dobrovolné příspěvky Vás, věřících – za to zaplať Pán Bůh!
  • Děkujeme všem, kteří po celý půst podporovali naše farní přípravy na Velikonoce.  Děkujeme našim společenstvím za doprovod k pobožnostem křížové cesty, ministrantům, zpěvákům, varhaníkům. Velký dík panu kostelníku Michalovi a celému zástupu starostlivých mužů a žen, snažících se o úklid kostela, květiny, celou velikonoční výzdobu a také postavení Getsemanské zahrady a hrobu Pána Ježíše.
  • Pán Ježíš za nás položil život, umřel na kříži a vstal z mrtvých.  Jedině v jeho ranách je naše zdraví.  Teď žije, abychom žili i my a žili věčně.  Kéž Ježíšovo vítězství přispěje k radosti a naději ve vašich srdcích i ve vašich rodinách.  Všem Vám, našim farníkům, přátelům a dobrodincům, přejeme my, vaši duchovní pastýři, hodně milostí milosrdného Pána.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185