Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky Květné neděle 28. března 2021

  • Dnes je 6. neděle postní, což je Květná neděle. Prožíváme slavnostní vjezd Pána Ježíže do Jeruzaléma a tak vstupujeme do Svatého týdne.
  • Předvelikonoční zpověď v našem kostele probíhá vždy 20 minut přede mší svatou, a to dnes, v pondělí, úterý a středu. Od Zeleného čtvrtku až do Velikonočního pondělí se v našem kostele zpovídat nebude.
  • Po osobní domluvě rádi poskytneme svátosti po individuální domluvě i mimo bohoslužby. Nemocným upoutaným na lůžko můžeme posloužit svátosmi i v jejich domácnostech.
  • V tomto týdnu oslavíme události Svatého týdne.
  • Zelený čtvrtek (1. 4.) je den ustanovení svátosti kněžství a Eucharistie. Ráno mše svatá nebude. Večer v 17 hodin bude slavnostní mše na Památku Večeře Páně, jež nás uvede do  velikonočního tridua. Po bohoslužbě bude tichá adorace a bdění v Getsemanské zahradě do 20.30.
  • Velký pátek (2. 4.) je den úmrtí a pohřbu Páně. Tento den je dnem přísného půstu. Ráno v 8 hodin bude pobožnost křížové cesty, během dne bude možnost bdění v Getsemanské zahradě, mše svaté slouženy nebudou. V 17 hodin bude liturgie Památky umučení Páně, po ní přenesení nejsvětějšího Těla Páně do hrobu. Tam začíná modlitba prvního dne novény s korunkou k Božímu milosrdenství a tichá adorace do 20.30.
  • Bílá sobota (3. 4.) je den očekávání zmrtvýchvstání Pána Ježíše - ráno v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti, modlitba druhého dne novény k Božímu milosrdenství a tichá adorace Těla Páně v hrobě až do 18. hodiny. Bohoslužba Velikonoční vigilie (latinsky vigilare) začne v našem kostele v 19 hodin posvěcením ohně (proto si doneste svíce). Tímto a následujícími obřady vstoupíme do slavení Zmrtvýchvstání Pána Ježíše.
  • V neděli (4. 4.) bude Boží hod velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svaté budou v kostele Svatého Ducha v 7, 8 (při ní bude novéna s korunkou k Božímu milosrdenství) a v 9.30, v Marianu v 11 hodin.
  • Protože na Velký pátek a na Bílou sobotu budou tiché adorace v Getsemanské zahradě a u hrobu Páně, prosíme Vás, abyste se na ně přihlásili alespoň na půl hodiny (individuálně či s celou rodinou). Přihlásit se můžete dnes a zítra (tj. 28. a 29. 3.) v sakristii.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185