Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 5. neděle postní 21. března 2021

  • Dnes je 5. neděle postní. Před týdnem jsme na opravy kostela vybrali částku 22 100 Kč. Za to jsme Vám vděčni. Pán Bůh zaplať.
  • Ve čtvrtek 25.března oslavíme Slavnost Zvěstování Páně.
  • Příští neděle 28. března  je 6. neděle postní, což je Květná neděle. Budeme prožívat slavnostní vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma a vstoupíme do Svatého týdne. Prosíme, připravte si a přineste do kostela ratolesti - kočičky nebo i palmové větve.
  • Dnes končíme farní duchovní obnovu. Jsme vděčni otci Sebastianovi za jeho doprovod v naší přípravě na Velikonoce a také za uvedení do roku svatého Josefa a roku modlitby za rodiny. Otci Sebastianovi přejeme hodně Božích milostí v jeho službě na poutním místě na Cvilíně.
  • V sakristii si můžete objednat úmysl mše svaté - jsou ještě volné termíny.
  • Informujeme, že od středy 24. března budou v Marianu slouženy mše svaté v obvyklém pořádku.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185