Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 3. neděle postní 7. března 2021

  • Dnes je 3. neděle postní.
  • Za týden, 14. března, bude 4. neděle postní. Protože je to druhá neděle v měsíci, bude sbírka určena na nutné opravy kostela. Letos plánujeme renovaci interiéru (presbytáře), což bude stát kolem 1 000 000 Kč. Protože nemáme žádnou jinou externí dotaci, spoléháme jen na dobrovolné příspěvy Vás, věřících. Za to zaplať Pán Bůh!
  • Připomínáme také, jaké jsou aktuální (tedy po 1. březnu 2021) podmínky ohledně slavení mší svatých a dalších bohoslužeb v našem kostele: - může být obsazeno maximálně 10% míst, jsme povinni používat respirátory, při vstupu si desinfikovat ruce a dodržovat dvoumetrové rozestupy (s výjimkou osob z jedné domácnosti, ty mohou sedět pohromadě)
  • Osobám se sníženou imunitou, vážně nemocným nebo osobám s obavami před hromadným slavením mše svaté během pandemie a nouzového stavu rádi posloužíme svátostmi ( smíření, přijímání, pomazání nemocných) individuálně, mimo veřejné bohoslužby po osobní domluvě. Stejně i upoutané na lůžko navštívíme  se svátostmi v jejich domovech, a to vždy s dodržením hygienických opatření.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185