Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 3. neděle v mezidobí 24. ledna 2021

  • Dnes je 3. neděle v mezidobí a je biskupy ohlášena jako Neděle Božího slova. V souvislosti s tím je mešní sbírka určena na biblický apoštolát.
  • Už se dovršuje období vánoční výzdoby kostela a dnes je poslední den, kdy se můžete podívat na náš betlém. Zítra, po ranní mši, plánujeme stromky odstranit. V úterý se bude kostel uklízet. Pán Bůh zaplať každému, kdo nám pomůže.

 

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 25. ledna – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.
  • V úterý 26. ledna – památku sv. Timoteje a Tita, biskupů.
  • Ve čtvrtek 28. ledna – památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
  • Příští neděle je 4. v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185