Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 2. neděle vánoční 3. ledna 2021

  • Dnes je 2. neděle vánoční.
  • Ve středu 6. ledna budeme slavit  slavnost Zjevení Páně, tradičně nazývanou svátek Tří králů. Je to doporučený svátek. Mše svatá v našem kostele bude v 8 a v 17 hodin, v 18 hodin bude mše svatá v Marianu. Po mši budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu. Voda slouží k pokropení bytů, kadidlo na okouření, křída pro napsání nápisu na dveře: C+M+B+2021  - latinsky Christus Masionem Benedicat, tj. " Ať Kristus žehná tomuto domu".
  • Příští neděle 10. ledna oslavíme svátek Křtu Páně - v liturgii je to poslední den vánoční doby, po níž následuje mezidobí. Protože je to druhá neděle v měsíci, bude mešní sbírka určena na opravy kostela.
  • Z důvodu koronavirových opatření je výuka náboženství v naší farnosti do odvolání přerušena.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185