Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 32. neděle v mezidobí 8. listopadu 2020

  • Dnes slavíme 32. neděli v mezidobí.
  • V souladu s platnými protiepidemickými opatřeními v kostele sloužíme mše bez účasti lidu v obvyklém čase. Pokud by někdo chtěl přijmout svaté přijímání, svátost smíření nebo podat intenci na mši svatou, může bezprostředně po mši zajít do sakristie, případně  se domluvit kdykoli na čísle 739 086 830 nebo 720 118 922.
  • Připomínáme, že po celý listopad je možno získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, za podmínek, které jsou uvedeny v ohláškách z 1. listopadu.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky.
  • V úterý 10. listopadu památku svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve.
  • Ve středu 11. listopadu památku svatého Martina, biskupa.
  • Ve čtvrtek 12. listopadu památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
  • V pátek 13. listopadu svátek svaté Anežky České, panny 2. řádu svatého Františka z Assisi.
  • V sobotu 14. listopadu památku svatého Mikuláše Taveliče, kněze, a druhů, mučedníků 1. řádu svatého Františka z Assisi.
  • Příští neděle bude 33. v mezidobí. Je to Den Bible.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185