Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky neděle 25. října 2020 - slavnosti Výročí posvěcení kostela

  • Dnes slavíme slavnost Výročí posvěcení kostela.
  • V naší farnosti srdečně vítáme otce Zbigniewa Byczkovského a otce Patriga Rygiela, kteří zde budou sloužit. Prosíme všechny farníky o modlitbu za Boží požehnání pro ně.

Odpustky pro duše v očistci:

Na Slavnost Všech svatých a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek ( stav milosti posvěcující, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce ) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění těchto podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví - li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.

V tomto týdnu oslavíme:

  • Ve středu 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
  • Příští neděli je Slavnost Všech svatých.


Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185