Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 28. neděle v mezidobí 11. října 2020

  • Dnes slavíme 28. neděli v mezidobí. Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky na opravy kostela.
  • Z důvodu zpřísnění hygienických pravidel budou od pondělí 12. října mše svaté slouženy sice podle obvyklého programu, ale bez účasti lidu. To se týká jak všedních dní, tak neděle. Ze stejných důvodů je zrušena fatimská pobožnost.
  • Vážení rodiče, z důvodů celostátního zpřísnění hygienických opatření, která souvisí s nákazou koronaviru, bude výuka náboženství v naší farnosti přerušena. Předpokládáme, že pokud tato přísná opatření pominou, bude výuka dětí od listopadu 2020 opět obnovena.
  • V druhé části měsíce září se konala provinční kapitula, která přinesla změny v obsazení klášterů. Tyto změny se týkají také našeho konventu. Otec Karel Koblížek odchází do kláštera v Jihlavě. Do kláštera v Opavě přijdou otec Patryk Rygiel a Zbigniew Byczkowski. Změny se budou konat příští týden. Moc děkujeme otci Karlovi za sedm let obětavé služby v naší farnosti.

V tomto týdnu oslavíme:

  • Ve čtvrtek 15. října památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
  • V pátek 16. října slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.
  • V sobotu 17. října památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
  • Příští neděle je 29. v mezidobí. Je to Den modliteb za misie. Sbírka bude určena na světové misie.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185