Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 26. neděle v mezidobí 27. září 2020

  • Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí.
  • V sobotu 3. října po mši svaté v 8 hodin ráno vás zveme na františkánskou pobožnost Tranzitus, při které si připomeneme přechod našeho serafínského Otce z tohoto světa do nebe.
  • V neděli 4. října slavíme slavnost sv. Františka z Assisi, jáhna, zakladatele tří řádů. V tento den je možné v našem kostele získat plnomocné odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek, kterými jsou stav milosti posvěcující, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce, je třeba se pomodlit při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
  • V měsíci říjnu se budou každý den různá farní společenství a skupiny modlit v kostele sv. Vojtěcha růženec. Růžencová pobožnost začíná vždy v 17.15.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 28. září slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.
  • V úterý 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
  • Ve středu 30. září památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
  • Ve čtvrtek 1. října památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
  • Ve středu 2. října památku svatých andělů strážných.
  • Příští neděli bude 27. neděle v mezidobí. V našem kostele budeme slavit slavnost sv. Františka z Assisi.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185