Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 22. neděle v mezidobí 30. srpna 2020

  • Dnes slavíme 22. neděli v mezidobí.
  • V letošním roce bude výuka náboženství v naší farnosti zahájena v pondělí 7. září. Těšíme se, že všechny děti, které náboženství navštěvovaly v minulém školním roce, budou ve výuce pokračovat i v roce letošním. Moc rádi mezi sebou uvítáme také nové kamarády a kamarádky. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii nebo v 1. hodině náboženství. Výuka bude opět probíhat v našem pastoračním středisku vždy v pondělí. Rozvrh hodin najdete v záložce život farnosti.
  • Klub svaté Anežky oznamuje: V úterý 1. září v 16 hodin zahajujeme svou pravidelnou činnost informativní schůzkou v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici. č. 4. Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na znovuprožívání společných chvil.
  • Informujeme, že oprava pilířů na vnější straně kostela je ukončena. Další etapou práce je oprava předsíně kostela.
  • Karanténa skončila 1. září, bohoslužby jsou od 2. září podle běžného pořadu bohoslužeb.

V tomto týdnu oslavíme:

  • Ve čtvrtek 3. září památku svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
  • Příští neděle je 23. v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185