Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 16. neděle v mezidobí 19. července

 • Dnes slavíme 16. neděli v mezidobí.
 • Minulou neděli bylo na opravy kostela vybráno 20.000 Kč. Za tyto dary srdečně děkujeme.
 • Tuto neděli je po každé mši svaté příležitost podívat se, jak probíhají vnější opravy pilířů kostela. Brány zahrady jsou otevřené.
 • Letos budeme slavit svátek Panny Marie Královny andělů, Matky Boží z Porciunkule, výjimečně 3. srpna
  • Mše svaté budou slouženy v 7.00, 8.00 a v 17 hodin.
  • Tento den je možnost v našem kostele získat plnomocné odpustky.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V úterý 21. července památku sv. Vavřince z Brindisi, učitele církve, kněze 1. řádu.
 • Ve středu 22. července svátek sv. Marie Magdalény.
 • Ve čtvrtek 23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
 • V sobotu 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola.
 • Příští neděle je 17. neděle v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185