Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 11. neděle v mezidobí 14. června

  • Dnes slavíme 11. neděli v mezidobí. Děkujeme všem, kteří přispěli na opravy kostela.
  • Děkujeme našim farníkům za vedení farní webové stránky. Vřele doporučujeme využívat naši farní webovou stránku.
  • V sobotu 20. června zveme na modlitbu se zpěvy Taizé, která začíná v 19.00 v kostele sv. Vojtěcha.
  • V sobotu 20. června v 9 hodin, v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně, přijme kněžské svěcení náš spolubratr jáhen Patrik Rygiel. Pamatujme na něho v modlitbě.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pátek 19. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
  • V sobotu 20. června památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
  • Příští neděli je 12. neděle v mezidobí. Sbírka bude určena na dostavbu diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185