Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Slavnost Seslání Ducha svatého 31. května

  • Dnes slavíme Slavnost Seslání Ducha svatého. Každý, kdo dnes navštíví náš kostel, přijme Tělo Páně a pomodlí se „Otče náš“,„Věřím v Boha“ a na úmysl svatého otce, může získat plnomocné odpustky.
  • Děkujeme všem, kteří jste přispěli na diecézní charitu.
  • Letos se kvůli pandemii koronaviru neuskuteční farní akce.
  • V sobotu 13. června je svátek sv. Antonína, proto se v červnu bude Fatimská pobožnost konat v pátek 12. června. Společnou modlitbu začneme v 16.15 rozjímáním tajemství sv. růžence, v 17.00 bude mše svatá a po ní průvod se sochou Panny Marie.
  • Milí farníci, díky vaší vstřícnosti se podařilo namontovat nové osvětlení v našem kostele. Toto dílo stálo 230 tisíc Kč. Bylo by dobré letos dokončit opravu dvou zbývajících pilířů vně kostela. Bude to stát cca 500 tisíc Kč. Proto prosíme o další podporu.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 1. června památku Panny Marie, Matky Církve.
  • Ve středu 3. června památku sv. Karla Lwangy a druhů.
  • Ve čtvrtek 4. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
  • V pátek 5. června památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
  • Příští neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185