Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 6. neděle velikonoční 17. května

 • Dnes slavíme 6. neděli velikonoční. Děkujeme všem, kteří přispěli na opravy kostela.
 • V souvislosti s opatřeními, které vydala vláda proti šíření koronaviru, prosíme o dodržování následujících pravidel, platných pro účast při mších svatých v kostelech:
  • Správný rozestup mezi účastníky bohoslužeb, s výjimkou členů jedné rodiny nebo jinak propojených osob.
  • Desinfekce rukou při vstupu do kostela.
  • Vynechávání pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
  • Zároveň budeme vyjímečně v tomto období podávat Eucharistii pouze na ruku.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V pondělí 18. května památku sv. Felixe z Cantalice, řeholníka 1. řádu.
 • V úterý 19. května památku sv. Bernardina Sienského, kněze 1. řádu.
 • Ve středu 20. května památku sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
 • Ve čtvrtek 21. května slavnost Nanebevstoupení Páně, doporučený svátek. V tento den začíná novéna před slavností Seslání Ducha Svatého.
 • Příští neděli budeme slavit 7. neděli v mezidobí. Sbírka bude určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185