Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Postní duchovní obnova SFŘ

Místní bratrské společenství

Sekulárního františkánského řádu Opava

zve na

Postní duchovní obnovu

na téma František alter Kristus

povede P. MUDr. Bogdan SIKORA, OFMConv


Kdy: V sobotu 4. 4. 2020 od 8 hodin

Kde: V pastoračním středisku Minoritského kláštera, Masarykova třída 342/39, OPAVA

 

Program:

8.00 hod.: mše svatá v kostele sv. Ducha (s intencemi za živé a zemřelé členy SFŘ)

9.00 hod.: první promluva

9.30 hod.: přestávka (zpověď, sdílení ve skupinkách)

10.00 hod.: druhá promluva

10.30 hod.: přestávka (zpověď, sdílení ve skupinkách)

11.00 hod.: křížová cesta v kostele sv. Ducha zakončená svátostným požehnáním

11:30 - 12:30 hod.: oběd

12:30 - 13.00 hod.: Volný program + diskuze a vzájemné sdílení.

 

V průběhu obnovy bude možné přistoupit ke svátosti smíření (po první promluvě a v čase 10.30 – 11.00 hod.).

Vstup volný, dobrovolný příspěvek na oběd. Těšíme se na Vás.

Přihlášky: rklasek@seznam.cz mobil: +420 603 852 438

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185