Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 6. neděle v mezidobí 16. února 2020

  • Dnes slavíme 6. neděli v mezidobí.
  • Minulou neděli bylo vybráno na opravy kostela 15.600 Kč. Za tyto dary srdečně děkujeme.
  • Klub svaté Anežky Vás všechny zve na přednášku Mgr. Petra Tesaře na téma: „Řeholní řády na Opavsku“. Přednáška se uskuteční v úterý 18. února v 16:00 v pastoračním středisku minoritského kláštera.
  • Zároveň vás zveme na duchovní obnovu, která se uskuteční 7. března na téma: „Návrat ztraceného syna – bod obratu.“ Povede ji o. Vladimír Ziffer. Z organizačních důvodů bude duchovní obnova v Mariánum.
  • Milí bratři a sestry z opavských farností. Na začátku letošního roku se uskutečnil jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky, do které se pravidelně zapojují mnozí z Vás, ať již jako koledující dobrovolníci – děti i dospělí – nebo jako štědří dárci. V letošním roce jsme v Opavě vykoledovali částku 828 715 Kč. Na celém Opavsku pak rekordní 2 440 484 Kč. Z peněz, které bude mít opavská Charita z této sbírky k dispozici, plánujeme podpořit naše terénní služby, které pomáhají nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí, dále pak naše chráněné dílny, a také lidi, kteří se ocitnou v krizové situaci. Děkuji Vám za jakýkoli projev podpory a přátelství, kterým podporujete naše společné charitní dílo na Opavsku. Jan Hanuš, ředitel Charity Opava.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V sobotu 22. února svátek Stolce svatého Petra, apoštola.
  • Příští neděli bude 7. neděle v mezidobí. Sbírka bude určena na Svatopeterský haléř.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185