Titulní foto
Úterý 4.8.2020

Aktuality archiv

Ministranti za odměnu v Ostravě

Ministranti se scházejí každý pátek. Na schůzkách se učí nové věci ohledně ministrování a víry, občas si také trochu zasportují. Během celého roku probíhá na schůzkách i bodování. Pokud kluci nasbírají dostatek bodů, čas od času je čeká příjemná aktivita, například bowling. Naposledy, bylo to 13.12.2019, se vypravili na lasergames do Ostravy. Tentokrát se o vše postaral zástupce vedoucího Víťa, kterému tímto děkujeme. A že se klukům akce líbila, je snad patrné z fotek. Zveme další chlapce k ministrování. Schůzky máme každý pátek v 16 hodin v hovorně vedle farní kanceláře.

Bohoslužby

Bohoslužby během července a srpna

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Úterý - sobota - 8:00

13.7., 13.8. a 15.8. také v 17:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář
o. Hyacint Skupień
o. Karel Koblížek

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185