Titulní foto
Úterý 4.8.2020

Aktuality archiv

Postní duchovní obnova pro manžele

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Ostrava, středisko Opava

bohužel už nejsou volná místa

Postní duchovní obnova pro manžele

Láska a úcta
Manželé Gita a Miloš Vyleťalovi

Kdo je bez viny, ať první hodí kamenem
P. Václav Rylko ze Staré Vsi n/O

Po přednáškách povídání ve skupinkách, odpoledne možnost
svátosti smíření. Na závěr mše svatá v kapli.

Kdy: Sobota 14. března 2020, od 8:45 do 18:00

Kde: Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí

Cena: 500,- Kč za pár (oběd, občerstvení, lektorné a nájem)

Přihláškyjdostalova@prorodiny.cz, tel. 731625617

Bohoslužby

Bohoslužby během července a srpna

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Úterý - sobota - 8:00

13.7., 13.8. a 15.8. také v 17:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář
o. Hyacint Skupień
o. Karel Koblížek

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185