Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 3. neděle adventní 15.12. 2019

  • Dnes je 3. neděle adventní. Děkujeme všem, kteří jste přispěli do sbírky na opravy kostela.
  • V neděli 22. prosince skauti přinesou betlémské světlo do našeho kostela. Bude k dispozici do 25. prosince.
  • V pondělí 23. prosince dopoledne budou skautky a světlušky střediska ZVON roznášet po Opavě betlémské světlo až do domu. Zájemci o tuto službu se mohou telefonicky nahlásit do 22. 12. na telefonním čísle 723 107 547.
  • V neděli 22.  prosince od 14 do 17 hodin bude v kostele sv. Vojtěcha zpovědní den. Proto se v našem kostele nebude zpovídat před žádnou z dopoledních mší. Upozorňujeme, že se nebude zpovídat 24., 25. a 26. prosince. Podrobný program předvánoční zpovědi viz zvláštní článek zde na webu.
  • Program bohoslužeb během Vánoc viz článek zde na webu.
  • Příští neděle je 4. adventní. Sbírka bude určena na TV Noe.

Adventní soutěž pro děti:

Otázka z minulé neděle: Kde v kostele najdeme desky Desatera?

Odpověď: Na kazatelně.

Příští neděli si přineste vyplněné hrací karty i s dnešní otázkou, bude vyhodnocení soutěže. Kdo nemá hrací kartu, může si ji dodatečně vyzvednout v sakristii.

 

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185