Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 33. neděle v mezidobí 17. listopadu 2019

  • Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí a zároveň Den Bible. Dnešní sbírka je určena pro potřeby Českého katolického biblického díla. Děkujeme všem, kdo jste přispěli na tento účel.
  • Minulou neděli bylo na opravy kostela vybráno 20 000 Kč, za tyto dary srdečně děkujeme.
  • Klub svaté Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava, Vás zve na přednášku Mgr. Petra Lázničky na téma" "Maroko s dětmi". Přednáška se uskuteční v úterý 19. listopadu v 16 hodin v Pastoračním středisku minoritského kláštera.
  • Zároveň Vás upozorňujeme, že se můžete přihlásit na duchovní obnovu, která se uskuteční 30. listopadu na Církevní konzervatoři. Obnovu na téma " Slovo o mši svaté" povede otec Marek Večerek.
  • Mládež zveme na děkanátní setkání mládeže v Hradci nad Moravicí. Setkání začne 22. listopadu večer a skončí v sobotu 23. listopadu mší svatou v 15 hodin.
  • V neděli 8. prosince po mši svaté v 9.30 hodin navšíví náš kostel sv. Mikuláš a přinese dětem dárky. Kdo chce, může na tuto akci přispět v sakristii kostela.

V tomto týdnu oslavíme:

  • Ve čtvrtek 21. listopadu památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
  • V pátek 22. listopadu památku sv. Cecílie, panny a mučednice.
  • Příšti neděli slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále.


Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185