Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 31. neděle v mezidobí 3. listopadu 2019

  • Dnes slavíme 31. neděli v mezidobí.
  • Církevní základní škola svaté Ludmily v Opavě - Jaktaři zve předškoláky a jejich rodiče na pravidelné setkávání s názvem Hrajeme si na školu. Jedná se o přípravu předškolních dětí na nástup do první třídy formou her přímo v prostředí školní třídy. Děti se mohou účastnit celého cyklu, nebo i jen jednotlivých lekcí. Setkání se budou konat vždy první úterý v měsíci od15:30 do 16:30 na pobočce v Jaktaři. Tyto lekce vede paní učitelka první třídy. Těšíme se na děti i jejich rodiče.
  • Setkání sekulárního františkánského řádu bude v sobotu 9. listopadu v pastoračním středisku minoritského kláštera po mši svaté, začínající v 8 hodin.
  • Do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé a splní obvyklé podmínky (stav milosti posvěcující, svaté přijímání a modlitba  na úmysl Svatého otce).

V tomto týdnu oslavíme:

  • V Pondělí 4. listopadu vzpomínku na všechny zemřelé serafinského řádu.
  • V sobotu 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky.
  • Příští neděle je 32. v mezidobí, sbírka bude určena na opravy našeho kostela.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185